Çalışma Alanlarımız

  • Ticaret Hukuku
  • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  • Sağlık Hukuku
  • Taşınmaz hukuku
  • Aile hukuku
  • İcra-İflas Hukuku
  • Kişisel Verilerin Korunması
  • Sözleşmeler Hukuku
  • Ceza Hukuku